නවතම පුවත්


නව දෙමුහුන් මල් වර්ග 15 ක් හදුන්වා දීමට පියවර ගන්නා බව තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමිය ප්‍රකාශ කරයි.
  නව දෙමුහුන් මල් වර්ග 15ක් 2018 වර්ෂයේදී හදුන්වා දීමට කටයුතු කරන බවත් එම මල් වර්ග…

ලෝක ළමා දින සැමරුම් උත්සවය සුමේධා ජී. ජයසේන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානයේදී.
හතලිස් දහසකට අධික පිරිසක් ඔක්තොම්බර් 01 වැනි දින දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානය…

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යාංශයට අන්තර් රාජ්‍ය සේවා නිර්මාණ තරඟාවලියේ කෙටි නාට්‍ය අංශයේ දෙවන ස්ථානය හිමිවේ.
අභ්‍යන්තර කටයුතු වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය මඟින් සංවිධානය…

වනජීවී

උද්භිද උද්‍යාන

සත්වෝද්‍යාන

තිරසර සංවර්ධනය

ශ්‍රී ලංකා වනජීවී භාරය

අපි හා සම්බන්ධ වන්න

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යාංශය
9 වන මහල, පළමු අදියර,
සෙත්සිරිපාය,
බත්තරමුල්ල

+94 112 887 421

info@msdw.gov.lk